MPS Grupa - kontakt
Prodaja Polovnih vozila i servis

Cijevna bb

81000 Podgorica, Montengro

Tel: +382 (0)20 872 121

Fax: +382 (0)20 872 240

Mob: +382 (0)69 024 000

E-mail: office@mpgrupa.com

Web: www.mpsgrupa.com

MPS Grupa posjeduje svoje marketing profile na socijalnim mrežama: